Välkommen på söndagsshopping till Espen. Många av Espens butiker betjänar dig nu även på söndagar kl. 12-16.

Gratis söndagsparkering i Torgparkeringen fram till 30.12.2018.

Se butiksspecifika öppethållningstider