Köp och skänk- Shopping Vasas insamling

  1. Köp ett presentkort i affären för ett valfritt belopp
  2. Sätt presentkortet i returneringslådan i affären
  3. Hope Vasa ger presentkorten till mindrebemedlade barnfamiljer i Vasaregionen.

 

Kampanjen ordnas i samarbete med Shopping Vasa, Köpcentret Espen,
Köpcentret Rewell Center, centrumaffärerna samt Hope Vaasa.
Kampanjen pågår 12.-31.8.2019

Vad är Hope r.f.?

  • obunden nationell frivillighets- och hjälporganisation, som delar ut bistånd (kläd- och föremålsdonationer, fritidsaktiviteter, fritidsupplevelser) till mindrebemedlade och lokala barnfamiljer som drabbats av en krissituation.
  • Grundad 2009
  • Lokalaktör Hope Vaasa, besöksadress Handelsesplanaden 35

 

Insamlingstillstånd: POL-2016-984 (15.9.2016-14.9.2019 i hela Finland förutom på Åland)


”När det finns vilja, finns det hopp”

#centruminsamlingen

Se butiksspecifika öppethållningstider