Parkering

Det är lätt att komma till Espen med egen bil! I samband med köpcentret finns Espen Aimo Park, med 100 parkeringsplatser. I Aimo Park är den första parkeringstimmen gratis. Infart från Storalånggatan.

Under Vasa torg, i anslutning till köpcentret, finns också Vasa Torgparkering med över 800 parkeringsplatser fördelade på två plan. Du kör in i Torgparkeringen via någondera av de två infartsramperna på Handelsesplanaden, från antingen syd- eller nordsidan av parkeringen. Från Torgparkeringen tar du dig lätt inre vägen till Espens fastigheter.