Enligt social- och hälsovårdsministeriets senaste rekommendationer väljer Espen att begränsa tillgången på sittplatser i köpcentrets allmänna utrymmen och lekplatsen är för tillfället stängd. Begränsningarna gäller fram till 15.12.

På Espen betjänar vi dig som vanligt med normala öppethållningstider. Vi följer kontinuerligt rådande riktlinjer, och vi ber också våra kunder att fortsätta hålla avstånd och iaktta god handhygien. Välkomna på ansvarsfull shopping.

News