Espen 1-årskalas

I utlottningen deltar man genom att fylla i utlottningskupongen under tidpunkten för deltagande och lämna kupongen i kuponglådan som finns i köpcentret Espen. Endast utlottningskuponger som finns i kuponglådan godkänns. Arrangörerna och deras familjemedlemmar har inte rätt att delta i utlottningen. Genom att delta i utlottningen ger du arrangören rätt att publicera ditt förnamn på köpcentret Espens Facebook och Instagram samt på Espens hemsidor. De officiella reglerna gäller alla deltagare. Genom att delta i utlottningen, godkänner deltagaren dess regler och förbinder sig att följa dem.

Tidpunkt för utlottningen

Tiden för deltagande är 3-9.6.2019. Arrangören genomför utlottningen i Harry Schaumans Stiftelses utrymmen bland alla deltagare 10.6.2019.

Pris och villkor

Pris i utlottningen är en Jopo-cykel med tillhörande cykelkorg (värde ca 400 euro). Priset kan inte bytas ut mot pengar eller något annat pris. Vinnaren kontaktas personligen. Dessutom publiceras vinnarens förnamn på köpcentret Espens Facebook och Instagram samt köpcentret Espens hemsidor. Vinnaren bör bekräfta mottagandet av priset inom fem dygn efter att ha fått information om vinsten. Ifall vinnaren har gett felaktiga eller ofullständiga kontaktuppgifter eller om priset inte kan överräckas till vinnaren på grund av orsaker som inte är beroende av arrangören, har arrangören ingen skyldighet att överlämna priset eller motsvarande ersättning till vinnaren. Om vinnaren inte lämnar sina kontaktuppgifter till arrangören eller om vinnaren av någon anledning inte vill ta emot priset, förbehåller sig arrangören rätten att lotta ut en ny vinnare.

Behandlingen av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in i samband med utlottningen behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Arrangören överlåter inte deltagarnas uppgifter till tredje part och använder dem inte i direktmarknadsföring.

Arrangörens ansvar

Arrangörens ansvar gentemot deltagaren begränsas till omfattningen och värdet av det pris som nämns i dessa regler. Arrangören svarar för en eventuell lotteriskatt i anslutning till priset. Arrangören ansvarar inte för expeditionskostnader eller andra eventuella kostnader som rör mottagandet av priset. Arrangören ansvarar inte för problem som beror på tredje part eller för påföljder av dessa. Arrangören förbehåller sig rätten att utan någon separat anmälan göra ändringar i utlottningen, dess regler, pris, tidpunkt eller andra omständigheter som påverkar utlottningen.

Missbruk

Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att ogiltigförklara allt deltagande av sådana personer som har deltagit i tävlingen och använt förbjudna metoder, t.ex. avsiktligt lämnande av falska eller felaktiga uppgifter, maskinellt deltagande, datasäkerhetsmissbruk eller andra metoder som bryter mot dessa regler eller rådande lagar. Allt deltagande av sådana deltagare som bevisligen har använt sig av förbjudna metoder, även sådant deltagande som gjorts enligt dessa regler, ogiltigförklaras utan separat anmälan. Eventuella oklarheter i anslutning till tillämpningen och tolkningen av tävlingsreglerna avgörs av tävlingsarrangören. Tävlingsarrangören svarar inte för eventuella missbruk som har konstaterats.